Åtvids Skyttegille

Program 2024 Åtvids Skyttegille

 • 26 Februari Måndag 19,00        Årsmöte

 •  
 • 16 Mars Lördag     kl 9,00          Gevär 6.5 Martins minne 

 •  
 • 20 April Lördag     kl 9,00          Städning Kulfång

 • 25 April Torsdag   kl 17,00        Vårstädning 

 •   2 Maj Torsdag     kl 17,00        Gevär 6,5.         300met 

 •   7 Maj Tisdag        kl 17,00        Korthåll .22 LR. 50met

 • 14 Maj Tisdag        kl 17,00        Korthåll .22 LR. 50met 

 • 16 Maj Torsdag     kl 17,00        Gevär 6.5.         300met

 • 21 Maj Tisdag        kl 17,00        Korthåll. 22 LR. 50met 

 • 23 Maj Torsdag     kl 17,00        Gevär 6,5.         300met

 • 25 Maj Lördag       kl 09,00        Korthåll .22 LR. 50met     Korpskytte 

 • 28 Maj Tisdag        kl 17,00        Korthåll .22 LR. 50met 

 • 30 Maj Torsdag     kl 17,00        Gevär 6.5.         300met 

 •   4 Juni Tisdag        kl 17,00        Korthåll. 22 LR. 50met 

 • 11 Juni Tisdag       kl 17,00        Korthåll .22 LR. 50met     Mästerskap. Liggande 

 • 13 Juni Torsdag    kl 17,00        Gevär 6.5.         300met     Mästerskap. Liggande 

 • 18 Juni Tisdag       kl 17,00        Korthåll .22 LR. 50met 

 • 25 Juni Tisdag       kl 17,00        Korthåll .22 LR. 50met 

 • 27 Juni Torsdag    kl 17,00        Gevär 6.5.         300met 

 •   2 Juli Tisdag         kl 17,00        Korthåll .22 LR. 50met 

 •   4 Juli Torsdag      kl 17,00        Gevär 6.5.         300met 

 •   6 Augusti Tisdag    kl 17,00      Korthåll .22 LR. 50met 

 •   8 Augusti Torsdag kl 17,00      Gevär 6.5.         300met  

 • 13 Augusti Tisdag    kl 17,00      Korthåll .22 LR. 50met     Mästerskap. Ställning  

 • 15 Augusti Torsdag kl 17,00      Gevär 6.5         300met     Mästerskap Ställning + Cupen 

 • 20 Augusti Tisdag    kl 17,00      Korthåll .22 LR. 50met 

 • 22 Augusti Torsdag kl 17,00      Gevär 6.5.         300met 

 • 27 Augusti Tisdag    kl 17,00      Korthåll .22 LR. 50met 

 • 29 Augusti Torsdag kl 17,00      Gevär 6.5.         300met 

OBS! Några datum kan utgå

Medlemmar som inte har egen 22LR gevär kan låna. Ring dagen före 070-1303099

Mästerskap. Fält. Gevär 6.5 + Korthåll .22 LR. DM arrangeras av Östergötlands Skyttesportförbund.         

Fältskytteträning. Lördagar 09,00-14,00 Vinterhalvåret oktober-mars    

Söndagar 09,00-14,00 hela året. Träning & tävlingar 100-300met med kikarsikte kaliber 5,56 - 6,5 - 7,62.

Övriga tävlingar. se Svenska Skyttesportförbundets tävlingskalender.

Kontakt för 22LR & 6,5 diopter tisdagar & torsdagar Peter Berkelund 070-1303099. atvidskg@gmail.com

Kontakt för banskytte med kikare Söndagar Michael Gustavsson 070-6480234. micke.gropen@telia.com

OBS! Alla medlemmar skall föra egen skjutdagbok, datum, tid, antal skott, Kaliber

 

Policy för Åtvids Skyttegille

Samhällsansvar

Åtvids Skyttegille verkar för skyttet som en idrott med samhällsansvar, där alla kan delta på lika villkor.

Skyttegillet ska utveckla och främja både breddidrott och elitsatsning.

Arbeta för ett hållbart samhälle där miljö och samhällsfrågor är viktiga.

Medlemmar

Skyttegillet har en öppen medlemsintagning.

Alla medlemmar har lika rätt till inflytande.

Alla får vara med och uttrycka sin mening och sin åsikt.

Alla medlemmars röst har lika värde.

Droger

Skyttegillet verkar för en drogfri verksamhet.

Nolltolerans gäller för alkohol, narkotika och doping.

Rökfritt gäller i alla våra lokaler.

Opartiskhet.

Upprätthåller rent spel och motverkar otillåten påverkan från hot och våld.

Motverkar alla former av korruption och jäv.

Motverkar diskriminering av: kön, könsidentitet, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning samt ålder.

Miljö

Använda miljövänliga och förnybara drivmedel vid arbete vid skjutbanan.

Använda miljövänliga medel vid städning samt vid skadedjursbekämpning.

Minimera miljöpåverkan genom samåkning.

Tomhylsor, metall, plast, papper, kartong, farligt avfall etc lämnas till återvinning.

Aktivt följa den tekniska utvecklingen, för att minska bullerpåverkan och spridning av bly.

 Medlemsavgift för Åtvids Skyttegille. Utgåva 2024

 

Kategori                            Aktiv            Ungdom Junior (*1)            Stödjande (*2)            Heders-Medlem (*3)

Medlemsavgift                 200:-                     200:-                                   200:-                                   0:-

Träningsavgift (*4)          500:-                       0:-                                       ---                                       0:-

Rösträtt på årsmöte          Ja                         Ja (*5)                                  Ja                                       Ja

Styrelseuppdrag                 Ja                         Ja                                        Nej                                     Nej

Summa årsavgift            700:-                     200:-                                    200:-                                   0:-

 

*1   T.o.m. det kalenderår skytten fyller 21 år.

*2   Ej aktiva i Skyttegillet som vill stödja verksamheten.

*3   Se ”Stadgar för hedersmedlem i Åtvids Skyttegille”.

*4   Tillgång till målmateriel.

*5   Enligt stadgarna fr.o.m. det kalenderår skytten fyller 7 år.

Årsavgiften betalas in på Åtvids Skyttegilles bankgirokonto 5596-0769

Skriv namn, personnummer och mailadress på inbetalningen.

Personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Fyll i namn, e-post samt beskrivning vad du önskar få svar på
Namn E-post Meddelande Skicka in

Kontakta oss.

Har du frågor eller önskar bli medlem, ring , maila eller fyll i formuläret på denna sida. 


Banan: 
Åtvidaberg infart från väg 35. 
Mittemot korset mot Björsäter 
Klicka nedan för att komma till google map
58.220016024040696, 15.970651918639243 

070-1303099 Peter

atvidskg@gmail.com